Tilfredshedsundersøgelse

Her kan du læse om den politisk bestemt tilfredshedsundersøgelse der blev iværksat i 2013.

Læsevejledning:

3 % svarer til ca. 1-2 forældre.

18 % svarer til ca. 11 forældre

64 % har svaret på undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 39 forældrepar.

undersøgelsen er blevet gennemarbejdet i forældrebestyrelsen og der er valgt 2 fokus omrøder, der arbejdes videre med for både forældrebestyrelse og medarbejder.

1. Synliggøre den pædagogiske hverdag for forældrene. Dette sker vha NEMbørn, hvor vi skal øge brugen af dette for både forældre og medarbejdere.

2. Synliggørelse af forældrebestyrelsens arbejde. der er nedsat en arbejdsgruppe.