Inklusion

 

I januar 2013 begyndte Idestrup Børnehus officielt og systematisk at arbejde med inklusion. Guldborsund kommune har inklusion som et af indsatsområderne for dagtilbud.

I april 2013 deltog hele personalegruppen i en temadag omkring inklusion med Charlotte Brøndsted. Det fik den betydning, at vi satte en læreproces igang omkring praksisfortællinger, som et redskab personalet arbejder med.

Vi ser det som en evig proces at skabe inkluderende praksis, hvor vi via viden og redskaber udvikler vores pædagogiske praksis og forståelse.

Inklusion vil for os sige, at alle børn har ret til fællesskab, dvs. alle børn skal indgå i legerelationer og vi skal som professionelle være opmærksom på, hvis der er børn, der gentagene gange ikke må være med i nogen leg/aktivitet. Det vi kalder eksklusionsfaktorer.

Praksisfortællinger vil sige, at den enkelte medarbejder nedskriver en situation, som vedkommende ønsker en anden handlemulighed på. Dette deles med den øvrige personalegruppe, som reflekterer og giver forslag til at afprøve ny praksis. Således bliver det også et fælles ansvar. Ligeledes har vi fokus på, hvordan børn omtales, det kan være børnene imellem, medarbejdere og forældre. Således at der ikke skabes en stigmatisering af børnene.

Vi tror på at børn lærer af succes, hvilket viser sig ved, at vi tilrettelægger dagen, så der er rutiner som giver tryghed og genkendelighed. Der indgår aktiviteter, så børnene oplever det vi kalder "jeg kan" for at motivere barnet. Vi arbejder med, at barnet skal kende de forventninger vi har til dem, vi giver positiv feedback for at skabe en tryg tilknytning mellem barn og voksen. Vi arbejder med, at alle er forskellige og derved har vi forskellige behov og skal ikke altid det samme.

 Inklusion - positive relationer - betydningfulde voksne.

Barnets oplevelse:

-Jeg kan

-Jeg har succes

-Jeg lykkedes

-De kan lide mig

-Jeg bliver set og forstået