Børnene er opdelt i 4 grupper/TEAMS.

I  Svalegruppen er børnene 0,6 - 2 år

På Mejserne er børnene 2 - 4 år.

På Lærkerne er børnene 4 - 5 år. 

På uglerne/ABC gruppen er børnene 5 - ca. 6 år.

 

Vi  arbejder med "åbne" døre i selvstændige TEAMS, der selv tilrettelægger det pæd. arbejde udfra børnegruppernes behov, forældresamarbejdet m.m. Vi arbejder med KOMPAS, GUSA, positiv psykolog og relationer.

Vi arbejder struktureret, med fast personale, faste TEAMS og rum, fast dagsrytme.
Der er naturligvis også ture ud af huset, emnearbejder på "tværs" af grupperne, ferietid eller andre fælles aktiviteter, der bryder  hverdagen. Alt er tilrettelagt udfra vor målsætning, som jo har Tryghed, åbenhed, tillid og trivsel som vigtige elementer.